Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår cookies-policy och användningen av cookies. Läs mer.

X
HostelBookers Logo
FEEDBACK OM WEBBPLATSEN

ikon

Villkor för användning av webbplatsen

Obs! Denna webbplats består av beskrivningar av arrangemang som vandrarhemsägare eller -chefer tillhandahåller samt omdömen och andra inlägg från tredje parter. Vandrarhemmets ägare eller chef eller en tredje parts skapare av innehållet ansvarar för innehållet. Vi har inget ansvar för ovan nämnda innehåll, eftersom vi endast tillhandahåller åtkomst till innehållet som en tjänst till dig. Vi marknadsför, stöder, representerar eller garanterar inte trovärdigheten, exaktheten eller tillförlitligheten i informationen om arrangemangen som beskrivs på webbplatsen eller inlägg som görs av tredje parter. Även om vi strävar efter att ta bort stötande eller skadligt innehåll från webbplatsen så fort som det rimligen är möjligt, kan vi inte ansvara för innehållets eventuella exakthet, nedsättande ton eller fullständighet.

 1. Åtkomst till och användning av informationen på denna webbplats är förenlig med ditt godkännande av webbplatsens användarvillkor utan ändringar. Läs dem noga. Vi rekommenderar att du skriver ut och behåller en kopia av dem för framtida behov. Om du inte vill godkänna någon del av villkoren ska du inte använda vår webbplats.
 2. I dessa villkor åsyftar "du", "din", "ditt" och "dina" alla personer som använder webbplatsen. "Vi", "oss", "vår", "vårt" och "våra" åsyftar HostelBookers Limited.
 3. Vi agerar endast som agent med avseende på alla tjänster eller arrangemang som förekommer på webbplatsen ("arrangemang"). Vi godkänner inget annat ansvar i förhållande till något avtal som du ingår eller något arrangemang som du köper eller någon ägares eller chefs (chefers) eller annan persons (andra personers) eller parts (parters) handlingar eller utelämnanden i anslutning till arrangemangen. För alla arrangemang kommer avtalet att vara mellan dig och personen som levererar boendearrangemanget i fråga. Villkoren som leverantören av ditt bekräftade boendearrangemang anger gäller för din bokning. Dessa villkor kan begränsa och/eller exkludera leverantörens ansvar gentemot dig.
 4. Inget på denna webbplats utgör ett erbjudande från vår sida. Det som detaljeras utgör en inbjudan till dig att lägga ett anbud till leverantören i fråga enligt dennes angivna villkor för de köparrangemang vi presenterar. Leverantören i fråga kan godkänna eller avvisa ett sådant anbud. Alla arrangemang som erbjuds eller hänvisas till måste alltid först bekräftas och gäller i mån av tillgänglighet. Inga garantier, löften eller framställningar ges med avseende på tillgänglighet.
 5. Som ett villkor för din användning av webbplatsen garanterar du att du inte kommer att använda webbplatsen eller något material eller någon information på webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du garanterar att du är minst 18 år och har behörighet att använda denna webbplats enligt dessa villkor. Du samtycker till att du kommer att vara finansiellt ansvarig för alla avgifter och kostnader som kan tillkomma i samband med att du använder denna webbplats.
 6. Webbplatsen är avsedd för din personliga och icke kommersiella användning. Ingen del av denna webbplats får reproduceras på något sätt utan föregående samtycke, förutom tillfälligt i samband med användning av vår tjänst eller för att registrera en transaktion vid användning av vår tjänst. Du har inte rätt att ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från, överföra, sälja eller på något annat sätt använda material, information, produkter eller tjänster som erbjuds eller visas på denna webbplats. Upphovsrätten för materialet som visas på denna webbplats tillhör oss eller dess licensgivare.
 7. Vi är ett engelskt registrerat företag. Vårt företag och tjänsterna vi erbjuder regleras uteslutande av tillämpliga lagar i England och Wales. Inga garantier och/eller framställningar, uttryckliga eller underförstådda, ges med avseende på informationen som visas på webbplatsen, arrangemangen som erbjuds, information i relation till sådana arrangemang och/eller vårt företag med hänsyn till lagar i andra länder. Sådana lagar påverkar inte och kan inte på något sätt tillämpas på det ovan nämnda.
 8. Åtkomst till denna webbplats är förenlig med ditt samtycke till att all information som visas på webbplatsen och tvister som uppstår mellan dig och oss kommer att regleras av engelsk lag. Åtkomsten är dessutom förenlig med ditt samtycke till att tvister eller meningsskiljaktigheter som uppstår mellan dig och oss kommer att avgöras i Englands och Wales domstolar, vilket utesluter domstolar i andra länder.
 9. Du har inte rätt att länka (inklusive djuplänkning) till vår webbplats utan föregående skriftligt samtycke.
 10. Förutom såsom anges i dessa villkor ges inga garantier, löften och/eller framställningar, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på exaktheten eller fullständigheten i materialet eller informationen som visas på webbplatsen, eller vad gäller arrangemangens karaktär, standard eller lämplighet. Vi kan inte hållas ansvariga för några förluster, skador, kostnader eller anspråk (direkta, indirekta eller som tillkommer som en följd därav) som uppstår, direkt eller indirekt, i samband med användningen av denna webbplats, inklusive, för att undvika missförstånd och inte i syfte att begränsa, användningen av information eller material som finns på denna webbplats eller oförmågan att få åtkomst till eller använda (eller fördröjningar som uppstår i samband med detta) denna webbplats.
 11. Undantag från ansvar gäller endast i den utsträckning lagen tillåter och i enlighet med dessa villkor.
 12. Om det visar sig att undantag eller begränsningar, helt eller delvis, i dessa villkor inte är lagenliga, giltiga eller inte kan göras gällande av någon anledning för något (några) ändamål, ska undantaget eller begränsningen i fråga anses vara särskiljbar och uteslutas från dessa villkor för det ändamålet/de ändamålen. Sådana uteslutningar påverkar inte giltigheten, verkningsfullheten eller verkställigheten av de övriga bestämmelserna i dessa villkor.
 13. Utan att det påverkar de förut nämnda bestämmelserna har vi rätt att dra fördel av eventuella tillämpliga undantag och/eller begränsningar av ansvar, såsom tillåts av lagarna i de länder för vilka informationen som visas på denna webbplats och/eller de tjänster som erbjuds av oss eller på våra vägnar gäller.
 14. Informationen som finns på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter, stavfel och andra fel. Informationen på dessa sidor kan komma att uppdateras emellanåt och bland vara inaktuell. Vi och den berörda leverantören har rätt att ändra detaljerna i arrangemangen som förekommer och nämns på denna webbplats när som helst och utan föregående meddelande. Om någon detalj är felaktig har varken vi eller leverantören någon skyldighet att rätta oss efter det. Vi har inget ansvar för att hålla informationen på dessa sidor uppdaterad eller avsaknad av det senare. Du måste vara noga med att kontrollera alla detaljer i arrangemangen med leverantören när du gör en bokning.
 15. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller visa annonser vars innehåll har levererats av tredje parter. Vi ansvarar inte för dessa webbplatser eller annonser och dessa underhålls inte heller av oss. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller i dessa annonser. Vi tillhandahåller dessa länkar och annonser endast för din skull, men vi övervakar eller marknadsför inte materialet därpå. Vi har inget som helst ansvar vid oklarheter eller tvister som uppstår i förhållande till andra webbplatser (inklusive, för att undvika missförstånd och inte i syfte att begränsa, eventuell oförmåga att få åtkomst till eller fördröjningar vid åtkomst till andra webbplatser) eller i förhållande till material eller information som visas på andra webbplatser eller som du på något annat sätt kommer i kontakt med när du lämnar vår webbplats via en hypertextlänk eller på något annat sätt.
 16. Vi kan inte garantera att denna webbplats (eller webbplatser som länkar till denna webbplats) inte innehåller några tekniska fel, datavirus eller andra skadliga program. Det är ditt ansvar att utföra regelbundna kontroller (inklusive viruskontroller) för att uppfylla dina speciella krav.
 17. Vi kan komma att ändra, lägga till eller radera dessa användarvillkor eller en del av dem emellanåt efter eget skön. Vi kommer att meddela dig inom rimlig tid om eventuella ändringar. Vi kan komma att ändra, avbryta eller ställa in någon aspekt av våra tjänster när som helst. Vi kan även komma att införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen utan meddelande eller ansvar i fall där vi efter eget skön anser att du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller någon lag eller föreskrift och där vi beslutar att upphöra med tillhandahållandet av en tjänst. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella meddelanden om sådana ändringar utgör ditt godkännande av sådana ändringar.
 18. När du använder denna webbplats eller dess anslutna partner kan du komma att få en rabattkupongkod som kan lösas in via denna webbplats helt eller delvis i utbyte mot arrangemang som anges på webbplatsen. Dessa rabattkuponger kan inte överlåtas och har inget kontantvärde.
 19. Genom att skicka eller distribuera användarinnehåll på webbplatsen ger du oss en oåterkallelig rätt att fritt använda, kopiera, publicera, översätta och distribuera användarinnehållet på alla sätt och i alla former (inklusive för andras annons- och reklamsyften) utan ditt tillstånd.
  Vi redigerar eller kontrollerar inte användarinnehåll som har skickats eller distribuerats på webbplatsen och vi ansvarar inte för sådant användarinnehåll. Utan föregående meddelande och efter eget skön förbehåller vi oss rätten att ta bort användarinnehåll som:-.
  • uppenbarligen är stötande för online-communityn, som t.ex. innehåll som på något sätt främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada mot någon grupp eller individ;
  • trakasserar eller förespråkar trakasseri av någon person;
  • involverar överföring av "skräppost", "kedjebrev" eller oönskade massutskick via e-post eller "spamming";
  • är nedsättande eller ärekränkande;
  • främjar information som du vet är falsk, vilseledande eller främjar olagliga aktiviteter eller ett beteende som är smädligt, hotfullt eller oanständigt;
  • främjar en olaglig eller otillåten kopia av en annans persons upphovsrättsliga arbete, som t.ex. att tillhandahålla piratkopierade program eller länkar till dem, tillhandahålla information för att kringgå tillverkarinstallerade och kopieringsskyddade enheter eller tillhandahålla piratkopierad musik eller länkar till piratkopierade musikfiler;
  • innehåller begränsade eller lösenordsskyddade åtkomstsidor eller dolda sidor eller bilder (ej länkade till eller från en annan åtkomlig sida);
  • ger instruerande information om olagliga aktiviteter som t.ex. att tillverka eller köpa olagliga vapen, kränka någons integritet eller tillhandahålla eller skapa datavirus;
  • utgör eller uppmuntrar uppförande som kan anses vara ett lagbrott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot lagen eller överträda en tredje parts rättigheter i något land i världen; eller
  • innebär engagemang i kommersiella aktiviteter och/eller försäljning utan föregående skriftligt samtycke som t.ex. tävlingar, priskapplöpningar, byteshandel, annonsering och pyramidspel.
 20. Du samtycker till att inte skicka eller distribuera information eller material som är upphovsrättskyddat av en tredje part utan dennes uttryckliga skriftliga samtycke, och du samtycker till att hålla oss skadeslösa och fria från eventuella anspråk som uppstår i samband med eller i relation till ditt eventuella brott mot denna bestämmelse.
 21. Om du har några klagomål eller invändningar mot material eller innehåll inklusive användarinnehåll som skickats till denna webbplats eller om du anser att material eller innehåll som skickats till denna webbplats bryter mot din immateriella äganderätt, ber vi dig att kontakta oss omedelbart genom att skriva till: HostelBookers, 52-54 Holborn House, High Holborn, London WC1V 6RL. När vi har slutfört våra utredningar kommer vi att vidta rimliga åtgärder, om tillämpligt, för att ta bort olagligt innehåll inom en rimlig tid.
 22. Personlig information som du skickar till webbplatsen kommer att användas i enlighet med vår sekretesspolicy.

VILLKOR FÖR DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

(A) Du bekräftar och garanterar HostelBookers.com att du inte är kubansk medborgare (en "medborgare med begränsad tillgång") och bekräftar att användning av webbplatsen av eller på uppdrag av en medborgare med ”begränsad tillgång” är förbjuden, och (B) du garanterar härmed HostelBookers.com att OM du är medborgare i Iran, Syrien, Sudan eller Nordkorea ("övriga territorier med begränsad tillgång") att ditt kreditkort inte har utfärdats i något av de "övriga territorierna med begränsad tillgång" samt att din bokning inte heller görs då du befinner dig i ett av de "övriga territorierna med begränsad tillgång", och (C) du garanterar HostelBookers.com att du inte kommer använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor.