Feedback om webbplatsen

Meddelande om skydd av personuppgifter

Vad är syftet med detta meddelande?

Hostelworld har behandlat online-bokningar av vandrarhem sedan 1999, och även om mycket har förändrats inom ramen för att resa med boende på vandrarhem under årens lopp, har vårt åtagande gällande att skydda din integritet förblivit detsamma. Detta meddelande uppställer på ett utförligt sätt den information som vi inhämtar om dig, hur vi behandlar den, vilka som får ta del av den, samt de rättigheter som tillkommer dig enligt dataskyddslagen med avseende på vår behandling av dina uppgifter.

Detta meddelande om uppgiftsskydd omfattar personuppgifter som inhämtas genom samtliga våra webbplatser (som t.ex. Hostelworld, Hostelbookers och Hostels.com), via våra mobila webbplatser och applikationer, samt genom bokningsmotorer som är integrerade i tredje parters webbplatser. Du bör emellertid tänka på att när du använder dig av vår bokningsmotor med hjälp av en tredje parts webbplats, gäller detta meddelande om uppgiftsskydd endast information som vi samlar in genom din användning av bokningsmotorn, och inte uppgifter som insamlas eller sparas av den tredje partens webbplatsoperatör.

Vem kontrollerar användningen av dina personuppgifter ?

När vi i detta meddelande om uppgiftsskydd använder "vi", "oss", "vår" eller "Hostelworld" åsyftas Hostelworld.com Limited. Det är det irländska bolag som driver den bokningsplattform som du använder för att göra bokningar och det styr behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om oss och kontaktuppgifter till vårt personuppgiftsombud, klicka här.

Hostelworld.com Limited registrerade organisationsnummer är 337103, och huvudkontorets adress är 1 Central Park, Leopardstown, Dublin 18. Du kan kontakta oss med hjälp av uppgifterna i slutet av detta meddelande, och om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta våra personuppgiftsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till DataProtectionOfficer@hostelworld.com eller genom att ringa +353 1 498 0700.

Vad för slags personuppgifter är det som samlas in?

För att vi ska kunna behandla din bokning behöver vi få viss upplysningar från dig, som t.ex. ditt namn, din e-postadress, din betalningsinformation och bokningsuppgifter. Vi samlar även in viss information från enheten du använder dig av för att tillgå vår webbplats, som t.ex. din IP-adress, vad för slags webbläsare du använder, och vad för slags enhet du använder dig av. Förutom den information vi själva samlar in, mottar vi emellanåt information som samlas in för vår del från tredje parters sida, som t.ex. när en Hostelworld-annons du tittar på förekommer på en tredjeparts webbplats. Om du vill ha ytterligare information om informationen som vi samlar in, kan du klicka här.

Information som du lämnar till oss: 
Merparten av de personuppgifter vi samlar in om dig består av information som du har lämnat själv. Detta kan inkludera:

 • Konto - Om du skapar ett konto hos oss, sparar vi uppgifter om ditt användarnamn och lösenord, dina inställningar (t.ex. språk, valuta och distansenheter ), dina tidigare resor, och eventuella önskelistor du skapar .
 • Bokningsuppgifter - När du gör en bokning ber vi dig tillhandahålla information som vi behöver för att behandla bokningen. Denna information inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt medborgarskap, kön, och mobiltelefonnummer (om du vill ha en kostnadsfri bekräftelse via Sms-meddelande), samt dina betalningsuppgifter.
 • Frågor och klagomål - Om du kontaktar vårt kundtjänstteam med frågor eller klagomål, registrerar vi uppgifterna gällande förfrågningen/klagomålet och hur våra system hanterar den/det. Vi kan även försöka få ytterligare uppgifter om förfrågningen/klagomålet från en boendeanläggning, och kommer även att registrera den i våra system.
 • Recensioner - Om du lämnar en recension angående din vistelse vid ett boende, kommer detta att länkas till ditt Hostelworld-konto, vilket innebär att det kommer att behandlas som en del av dina personuppgifter.
 • Kommentarer i bloggen -När du lämnar en kommentar i vår blogg kommer vi att publicera den kommentaren tillsammans med ditt namn. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med blogginlägg i linje med vårt legitima intresse av att göra kommentarfunktionen tillgänglig bland våra blogginlägg.
 • Marknadsföring via e-post - När vi inhämtar din e-postadress kommer vi att registrera dina önskemål om att motta e-postmeddelanden från oss avseende våra egna och tredjeparters produkter och tjänster.
 • Tävlingar - I händelse av att du anmäler dig till en tävling, inhämtar vi uppgifter från dig för att anmäla dig till tävlingen (t.ex. ditt namn, din e-postadress, och ditt tävlingsbidrag).
 • Lokaliseringsuppgifter - Om du aktiverar vår applikations lokaliseringstjänster, och gör en sökning med hjälp av din aktuella plats, eller tittar på väganvisningar till vandrarhemmet utifrån din plats, kommer vi att spara uppgifter om platsen du befinner dig på. Vi använder även din IP-adress för att fastställa vilket land du befinner dig i när du gör en bokning.
 • Enkäter - Om du deltar i en enkät, kommer vi att registrera dina enkätsvar. I vissa fall anonymiserar vi dina svar, men i händelse av att vi inte gör det kommer du att meddelas om det.
  • Automatiskt inhämtad personlig information: 
   När du använder våra webbplatser, mobilapplikationer, eller bokningsmotorer, använder vi olika slags tekniker för att automatiskt fånga upp uppgifter om den enhet du använder dig av och hur du interagerar med våra plattformar. Denna information inbegriper:

   • Enhetsdata - Vi samlar automatiskt in uppgifter om enheten du använder, däribland dess IP-adress, dess enhets-ID, vilken webbläsare du använder och vilket operativ system enheten använder.
   • Din interaktion med vår webbplats - Vi registrerar uppgifter om hur du använder våra webbplatser och mobilapplikationer, som t.ex. datum och tid för ditt besök, hur länge du stannar på sidorna, huruvida du har klickat på en sida, samt uppgifter om hur många systemkrascher eller -buggar du kan ha råkat ut för.
   • Din väg till webbplatsen - När det är möjligt, kommer vi att registrera hur du hamnade på vår webbplats (t.ex. från en sökmotor, eller genom att klicka på någon av våra annonser).
    • Personlig information som vi mottar från externa källor: 
     Även om vi huvudsakligen samlar in information direkt från dig själv, förekommer det att vi inhämtar information från tredjeparter. Dessa omständigheter inkluderar:

     • Affiliate-program - Vi bedriver ett affiliate-program genom vilket tredje parter annonserar på vår webbplats på våra vägnar. Om du klickar på någon av de annonserna, omdirigeras du med hjälp av en teknologi som låter oss förstå vilken affiliate-partner som hänvisade dig. Vi spårar sedan om du genomför en bokning, och om så är fallet, tillskriver vi affiliate-partnern bokningen för att kunna betala dem en provision. Vi tillhandahåller emellertid inte det affiliate-partnern någon personlig information om dig.
     • Boende - Om det uppstår något angelägenhet med anledning av din vistelse på ett boende, kan boendet komma att kontakta oss med information om detta.
     • Annonser - När vi samarbetar med tredje parter för annonsvisning kan vi komma att använda teknologier som kakor eller pixeltaggar för att registrera uppgifter om din interaktion med de annonserna. Dessa uppgifter skickas ibland till oss med hjälp av kakor och pixeltaggar som de tredjeparterna aktiverar på våra vägnar.

Vad ska ni ha mina personuppgifter till?

Som du förmodligen förstår är det huvudsakliga skälet till att vi använder dina personuppgifter att vi ska kunna behandla dina bokningar, och hantera frågor eller ärenden som uppstår med anledning av de bokningarna. Vi använder även dina personuppgifter av en rad andra skäl, som t.ex. för att personanpassa evenemang och vår e-postmarknadsföring för att de ska vara relevanta för din del, för att övervaka din användning av våra webbplatser, samt för att tillhandahålla de tilläggstjänster som vi tillgängliggör på vår webbplats och i våra webbutiker och applikationer. För att få ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter, klicka här och om du vill veta mer om hur vi använder kakor i samband med detta,klicka här.

 • Bokningar - Vi använder dina personuppgifter för att behandla bokningar vid boenden, och för att du ska hunna hantera dina bokningar med hjälp av våra plattformar. När vi behandlar personuppgifter för detta ändamål, kommer vi att göra så antingen på grundval av att vi har en avtalsenlig skyldighet att göra det, eller på grund av våra legitima intressen för att tillhandahålla bokningstjänsten.
 • Frågor och klagomål - När du skickar en förfrågan gällande en bokning, eller har ett klagomål avseende ett boende, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att besvara din förfrågan eller för att lösa ditt klagomål. När vi behandlar personuppgifter på grund av en förfrågan eller ett klagomål, gör vi det utifrån vårt legitima intresse av att lösa kundfrågor och -klagomål. Om du frivilligt lämnar in uppgifter angående din hälsa, kommer vi att behandla de personuppgifterna om du ger oss ditt samtycke till att hantera din förfrågning eller klagomål.
 • Recensioner - I händelse av att du lämnar en boenderecension, kommer vi att publicera den på boendets sida på vår webbplats, samt på vissa av våra samarbetspartners webbplatser. Vi kommer att visa texten i din recension tillsammans med uppgifter om ditt kön, åldersspann, bosättningsland och antalet recensioner du har lämnat tidigare. Om du inte har valt att vara anonym, kommer vi även att visa ditt användarnamn i anslutning till din recension. Vi behandlar dina personuppgifter för att göra recensioner tillgängliga i linje med vårt legitima intresse i att recensionssystemet ska vara tillgängligt för våra användare.
 • Leverans och förbättring av våra tjänster  - När vi inhämtar uppgifter om hur du använder våra tjänster, som t.ex. enhetsdata, och hur du använder dig av våra tjänster, använder vi dessa uppgifter för att kunna leverera våra tjänster och personanpassa din upplevelse (t.ex. om du aktiverar lokaliseringstjänster på din mobila enhet, använder vi detta som en del av sökfunktionen). Vi använder dessutom uppgifterna för testning av nya funktioner, som vi överväger att införa, och för att analysera på vilket sätt vår webbplats används, samt för att utvärdera och förbättra våra tjänster. I händelse av vi stöter på något problem med vår webbplats eller med våra applikationer, kommer vi att använda dina uppgifter för att åtgärda eventuella buggar som vi hittar på. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter som en del av vårt utvecklingsarbete och vi kopierar i så fall vår databas och testar vår kod på den innan vi driftsätter databasens live-version. När det är möjligt använder vi dessa uppgifter på anonym basis, men ibland går det inte. All slags behandling av dina personuppgifter sker i linje med vårt legitima intresse i att bedriva, förbättra och göra våra tjänster säkra. Vänligen se även vårt särskilda meddelande med avseende på den testning vi utför.
 • Analysrapportering - Vi använder bokningsuppgifter för att sammanställa interna rapporter om hur vår verksamhet fungerar, som t.ex. för att fastställa hur våra investeringar i annonsering påverkar det antal bokningar som görs. Vi använder även dessa uppgifter för andra kommersiella analysändamål, samt för att försöka förutspå framtida trender som kan komma att inverka på vår affärsverksamhet. Denna behandling sker på en aggregerad grundval, så det går inte att identifiera dig genom de analyser eller rapporter som genereras.
 • Annonsering - Vi försöker alltid se till att de Hostelworld-annonser som visas för dig ska vara relevanta för dig och dina intressen, oavsett om annonsen visas på en webbplats som vi hanterar, eller på en tredje parts webbplats. Vi kan även komma att använda samma information för att visa dig annonser från noggrant utvalda tredjeparters produkter och tjänster. Vi gör detta på ett antal olika sätt, antingen på egen hand, eller genom att använda tredjepartannonsörer.
  • Annonsers relevans - När du använder våra webbplatser och applikationer, använder vi de sökningar som du har gjort, och de boenden du har tittat på, för att göra våra annonser intressanta för din del. Om du t.ex. har sökt efter vandrarhem i Paris, kan vi komma att använda denna information för att visa annonser för vandrarhem i Paris på våra och tredjeparters webbplatser, som du skulle kunna vara intresserad. Vi kan även använda denna information för att anpassa annonserna som förekommer i vårt nyhetsbrev som skickas ut via e-post. Vi kan även komma att använda uppgifter om dina tidigare transaktioner på webbplatsen för att anpassa vår annonsering. Om vi t.ex. lägger märke till att du inte har genomfört några bokningar under en viss tid, kan vi komma att skicka en kredit till ditt konto som ett incitament till att genomföra en ny bokning. Vi behandlar dina personuppgifter för att anpassa våra annonser i linje med vårt legitima intresse i att säkerställa vår annonserings ändamålsenlighet
  • Segmentering - När vi tar fram vissa av våra annonseringskampanjer, har vi en särskild målgrupp i åtanke som annonsen riktas mot. Detta kan vara personer i ett visst åldersspann, personer som nyligen har gjort en bokning, eller personer från en specifik geografisk plats, eller som talar ett visst språk. Vi använder våra sparade uppgifter för att skapa målgrupper, som vi sedan visar en annons för, eller som vi ber våra tredjepartsannonsörer att visa en annons för. Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa dessa målgrupper i linje med våra legitima intressen i att göra vår, eller tredje parters annonserings ändamålsenlig.
  • Målgruppsmatchning - Vissa av våra annonseringspartners, som t.ex. Facebook och Twitter, tillhandahåller en funktion som hjälper oss att fastställa huruvida vi har gemensamma användare eller kunder. Istället för att dela personuppgifter med våra annonseringspartners för att försöka fastställa huruvida vi har gemensamma kunder eller användare, delar vi s.k. "hashtaggar" med varandra avseende de uppgifter vi har (som t.ex. en e-postadress). En hashtagg (el. "fyrkantstagg" - "#") har skapats av ett datorprogram som konverterar data till en sträng bestående av siffror och bokstäver, men som endast fungerar i en riktning. Detta innebär att det inte går att använda en hashtagg för att ta reda på bakgrundsinformation, men om man kör hashtaggen på samma uppgifter får man alltid samma resultat. Våra annonseringspartners jämför sina hashtaggar med de hashtaggar vi skickar till dem, och om det förekommer en matchning, läggs du till i vår skräddarsydda målgrupp. Hashtaggarna raderas därefter av vår annonseringspartner. Vi använder oss av målgruppsmatchning för att kunna visa dig mer relevanta annonser, eller för att undvika att visa annonser som inte är intressanta för din del. Vi behandlar dina personuppgifter för målgruppsmatchning i linje med vårt legitima intresse i att med vår, eller våra tredjeparters annonserings ändamålsenlighet.
   • E-postmeddelanden och applikationsaviseringar - När vi har inhämtat din e-postadress i syfte att erbjuda dig en tjänst, och du inte har valt bort e-postmarknadsföring, kan vi komma att skicka e-postmeddelanden till dig när vi tror att de kan vara av intresse för dig. Detta kan inkludera våra återkommande nyhetsbrev, specialerbjudanden, restips, kundenkäter och information om produkt- och tjänsteutbud. Om du har godkänt detta, kommer vi att skicka erbjudanden från utvalda tredje parter. Dessa e-postmeddelanden kan innehålla annonsering som har skräddarsytts med hjälp av den information vi har om dig i enlighet med vad som anges ovantill i avsnittet "Annonsering". Om dina inställningar i din enhet godkänner att vi skickar applikationsaviseringar, kan vi även komma att skicka applikationsaviseringar som innehåller liknande information. Du kan när som helst välja att inte motta e-postmeddelanden genom att klicka på den länk som medföljer e-postmeddelandet, och applikationsaviseringar kan avaktiveras genom att du ändrar i din applikations meddelandeinställningar. Även om vi ibland skickar dig ett meddelande via e-post eller applikationen på grundval av ditt medgivande, behandlar vi i alla andra sammanhang dina personuppgifter i samband med sådana e-postmeddelanden eller applikationsaviseringar i linje med vårt legitima intresse i att säkerställa vår annonserings effektivitet.
   • Affiliate-program - Vi bedriver ett affiliate-program genom vilket tredje parter annonserar på vår webbplats på våra vägnar. Om du klickar på någon av de annonserna, omdirigeras du med hjälp av en teknologi som låter oss förstå vilken affiliate-partner som hänvisade dig. Vi spårar sedan om du genomför en bokning, och om så är fallet, tillskriver vi affiliate-partnern bokningen för att kunna betala dem en provision. Vi tillhandahåller emellertid inte det affiliate-partnern någon personlig information om dig.
   • Vi behandlar dina personuppgifter i samband med vårt affiliate-program i linje med vårt legitima intresse i att bedriva ett ändamålsenligt provisionsbaserat annonseringsprogram i samarbete med våra affiliate-partners.
   • Tävlingar - Vi håller ofta tävlingar på vår webbplats och via sociala media. När vi håller i en tävling kan vi passa på att ställa några marknadsundersökningsfrågor för att få en bättre förståelse för vår affärsverksamhet och dina behov på ett bättre sätt. Vi kommer därför att behandla dina personuppgifter för att genomföra tävlingen och för marknadsundersökningsändamål. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingar som vi arrangerar i linje med vårt legitima intresse i att hålla i tävlingen och bedriva marknadsundersökningar. Vänligen observera att tävlingar kan ha sina egna meddelande om uppgiftsskydd, samt särskilda villkor och bestämmelser.
   • Enkäter - Vi genomför emellanåt marknadsundersökningsenkäter för att få en bättre förståelse av aktuella och framtida kunder. Dessa kan utgöras av allmänna enkäter för en bättre marknadskännedom, eller kan gälla dig själv mer specifikt. Vi kan t.ex. vilja veta om du är allmänt positivt inställd till Hostelworld, eller om det finns något problem. Vi kan sedan komma att skicka dig personligt anpassad information med hjälp av enkätsvaren. I så fall kommer vi att meddela dig detta vid tidpunkten då du fyller i enkäten. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med våra enkäter i linje ned vårt legitima intresse i att bedriva marknadsundersökning och stärka våra varumärken .

Information som du behöver tillhandahålla

Du behöver inte tillhandahålla oss några personuppgifter. Om du vill göra en bokning kommer vi dock att behöva den information som anges som obligatorisk på vår kontrollsida. Om du inte tillhandahåller den informationen kommer vi inte att kunna behandla din bokning. Du kan även behöva tillhandahålla viss information om du vill delta i en tävling, kommentera på vår blogg, delta i en enkät, eller ifall du kontaktar kundtjänsten med en förfrågan eller ett klagomål. Vi informerar dig om sådan information behövs.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

För att vi ska kunna behandla din bokning, behöver vi skicka din uppgifter till den boendeanläggning där du har bokat boende. Detta inkluderar att du tillgängliggör dina kredit- eller debetkortsuppgifter (detta inkluderar inte CVV-uppgifterna, som inte sparas) för boendet, så att de kan debitera dig vid behov (d.v.s. de avgifter som gäller om du inte dyker upp vid ett boende, och inte har avbokat din bokning i enlighet med boendets avbokningspolicy). Om du köper en tilläggstjänst kanske vi kan behöva dela personuppgifter med tredjepartsleverantören så att de kan tillhandahålla dig den tjänsten.

Vi kan, som en del av våra online-annonseringsprogram, komma att dela dina personuppgifter med tredje parter, vilka då jämför dessa med de uppgifter de själva har om dig i syfte att skräddarsy annonser som visas på tredjeparters webbplatser (detta kan vara våra egna annonser, eller annonser som vi hanterar åt tredje parter). Om de uppgifterna delas, går det inte att identifiera dig med hjälp av den informationen, eftersom vi använder tekniker med icke-identifierbara koder och taggar.

Vi använder oss även av ett antal tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, och en del av dem kommer att ha åtkomst till dina uppgifter (vi använder t.ex. olika programvaruleverantörer som tillhandahåller webbhotelltjänster för våra uppgifter som en del av i deras tjänsteleverans). I händelse av att vi använder en tredje part för att behandla dina uppgifter på våra vägnar, ser vi till att de respekterar din integritet och att de behandlar uppgifter i enlighet med dataskyddslagen.

Även om vi önskar att det inte vore fallet, kan våra kunder ibland drabbas av svårigheter under sina resor. Om vi befarar att det föreligger ett hot mot din hälsa eller välmående, kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje parter för att försöka hjälpa dig (vi kan t.ex. bli ombedda att hjälpa till med att hitta en försvunnen person). Vi kan även få förfrågningar från rättsvårdande myndigheter gällande personuppgifter vi har. Under sådana omständigheter kommer vi endast att dela dina personuppgifter med olika rättsvårdande myndigheter när detta kan ske i enlighet med dataskyddslagen.

Om du vill ha ytterligare information om tredje parter som vi delar dina personuppgifter med, please klicka här.

 • Boenden - Vi delar med oss av dina nedtill angivna bokningsuppgifter med boendeanläggningar: ditt namn, ditt kön, ditt medborgarskap, din e-postadress, dina bokningsuppgifter och dina kredit-/debetkortuppgifter (förutom CVV-koden som inte lagras). Vi delar även uppgifter i eventuella recensioner som du lämnar angående boendet, så att de kan bemöta förekommande klagomål, eller upprätthålla en välfungerande verksamhet. Om du kontaktar oss med en fråga eller ett klagomål om ett boende kan det även hända att vi delar detaljer ur frågan eller klagomålet med boendet ifråga så att vi kan lösa frågan.
 • Koncernföretag  - Det finns ett antal företag inom vår koncern som kan hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster. Detta inkluderar ett dotterbolag i Storbritannien som hjälper till med marknadsföring, ett dotterbolag i Portugal som tillhandahåller utvecklingstjänster samt ett dotterbolag i Sydkorea som hjälper till med service till våra kunder i Asien. Vi har även kontor i Kina och Australien som hjälper oss att betjäna de marknaderna. Dessa dotterbolag och kontor kan komma att få tillgång till dina personliga uppgifter i samband med samarbete inom vår koncern, men de kommer enbart att behandla dem i enlighet med våra instruktioner, och använda tillämpliga säkerhetsåtgärder.
 • Tjänsteleverantörer  - Som du säkert förstår krävs det en hel del bakomliggande arbete för att driva världens största nätbaserade bokningsplattform för bokning av vandrarhem. Vi anlitar ett stort antal specialiserade tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet och tillhandahåller specialisttjänster. Det är inte alla dessa tjänsteleverantörer som kommer att få tillgång till dina personliga uppgifter, men i de fall då de får det ser vi till att de är noggrant utvalda av oss för att säkerställa att de respekterar din rätt till integritet. De kategorier av tjänsteleverantörer som vi för närvarande anlitar inkluderar följande:
  • Webbhotell - Vi anlitar diverse leverantörer av ”molntjänster” som hjälper oss att hantera våra data, inklusive att tillhandahålla serverutrymme. Detta innebär att uppgifter lagras på servrar som finns hos tredjepartsleverantörer. Vi på Hostelworld har åtkomst till dessa uppgifter, men de lagras inte i våra egna system.
  • Leverantörer av betalningslösningar - Vi anlitar tredjepartsleverantörer som tillhandahåller betalningslösningar. De hjälper oss att hantera betalningar på vår webbplats.
  • Kundrelationshantering [Customer Relationship Management - CRM]/ - Vi anlitar en tredjepartsleverantör för att lagra vårt CRM-system på deras servrar. Detta system används av vår kundserviceavdelning för att spara uppgifter om alla kontakter som du har med oss, samt hur vi har hanterat dina frågor och klagomål.
  • Teknikleverantörer - Detta inkluderar tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster som hjälper oss med säkerheten i vårt nätverk, våra system och e-postmeddelanden. Detta innefattar även tjänsteleverantörer som hjälper oss med specifika uppgifter, till exempel enkäter eller marknadsundersökningar, eller vårt annonseringsprogram.
  • Konsulter - Ibland anlitar vi konsulter som hjälper oss att implementera ny teknik eller nya tjänster, eller för att hjälpa oss att nå fram till nya insikter om hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi skulle kunna förbättra den. Ibland medför detta att vi är tvungna att ge dessa tredjepartsleverantörer tillgång till våra system, vilket kan innebära att de har åtkomst till lagringsutrymmet för dina personuppgifter. Vi ser alltid till att all sådan åtkomst begränsas till vad som verkligen är nödvändigt, och följer lämpliga säkerhetsrutiner.
  • Revisorer - Vi använder har en intern och extern granskningsfunktion som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Revisorerna hjälper oss att säkerställa att vi uppfyller alla våra juridiska förpliktelser, inklusive hur vi hanterar personuppgifter. Under vissa omständigheter kan detta innebära att de har tillgång till våra system som hanterar personuppgifter, eller att de kan komma att behöva undersöka hur vi har hanterat vissa personuppgifter.
   • Tredjepartsannonsörer - När vi köper annonsutrymme på webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer kan det innebära att vi delar information med dem om hur du använder våra tjänster, som de sedan kombinerar med den information som de har om dig för att kunna genomföra den avsedda annonskampanjen. De uppgifter som delas med tredjepartsannonsörer handlar om hur du använder våra webbplatser och applikationer, till exempel vilka webbsidor som du har tittat på, vad du har sökt efter, och om du har gjort någon bokning. Vi anlitar specialiserade tjänsteleverantörer som hjälper oss med att köpa annonsutrymme, och med att föra över information om hur du använder våra tjänster till tredjepartsannonsörer, vilket är nödvändigt för att dessa tredjepartsannonsörer ska kunna visa rätt annons för dig.
   • Stödtjänster - Ibland samarbetar vi med partners för att kunna tillgängliggöra potentiellt användbara tjänster för dig, till exempel är reseförsäkringar. Om du använder dig av någon av dessa tjänster, kan det bli nödvändigt för oss att ge tredjepartsleverantören uppgifter om dig så att de kan tillhandahålla tjänsten ifråga. Vi kan också komma att dela ”opersonliga” uppgifter med tredjepartsleverantören, det vill säga uppgifter som inte går att spåra till dig, men som gör att de vet att det var vi som hänvisade dig till dem.

Dataöverföring utanför EU

Det finns vissa omständigheter då vi kommer att föra över dina personuppgifter till ett land utanför EU, ett land vars skydd för personuppgifter inte har erkänts som likvärdigt med skyddet inom EU. Det är Europeiska kommissionen som ger eller inte ger sådant erkännande. Den vanligaste anledningen är att vi för över personuppgifter till en boendeanläggning så att de kan fullfölja din bokning. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter utanför EU i samband med vår verksamhetsdrift, till exempel när vi anlitar en tjänsteleverantör som verkar inom en annan jurisdiktion. Om vi överför dina personuppgifter till stater utanför EU, kan du känna dig säker på att vi kommer att använda tillräckliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och följa de föreskrifter som tillämpas på den platsen för hur man skyddar känsliga data. Klicka  här för att få mer information.

När vi överför dina personuppgifter utanför EU, kommer vi, i enlighet med dataskyddslagen, antingen att skriva avtal (i ett utförande som är godkänt av Europeiska kommissionen) med den enhet som vi överför data till, eller försäkra oss om att det företag som vi överför dina personuppgifter till har förbundit sig att följa en godkänd överföringsmekanism, till exempel överenskommelsen Privacy Shield mellan EU och USA. Om du vill få mer information om vilka åtgärder som vi har vidtagit när det gäller överföring av dina personuppgifter, eller se kopior av de avtal som vi har anslutit oss till när det gäller sådana överföringar, är du välkommen att kontakta oss (se längst ner i detta meddelande).

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med vår lagringspolicy. Lagringspolicyn tillämpar vi enligt principen att inte behålla personliga data längre än vad som är nödvändigt för det ändamål som uppgifterna samlades in för, och i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att lagringstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av uppgifter det gäller. Om du vill ha ytterligare information om vilka kriterier vi tillämpar för att bestämma lagringstid av dina personuppgifter,  klicka här.

 • Transaktionsdata - Om du är en aktiv användare av vår webbplats (t.ex. om du har gjort en bokning under de senaste 18 månaderna) vill vi försäkra oss om att du får tillgång till uppgifter gällande dina tidigare bokningar och att vi har tillgång till dina uppgifter för våra egna verksamhetsändamål. Så länge du är aktiv kund hos oss raderar vi därför inte dina transaktionsdata, om du inte ber oss att göra det. Om du upphör att vara aktiv kund behåller vi ändå dina personuppgifter under 4 år, så att du ska kunna fortsätta använda ditt konto i händelse av att du återvänder till webbplatsen, samt för att vi ska kunna använda transaktionsdata i syfte att förbättra våra tjänster och göra affärsanalyser. Efter denna fyraårsperiod anonymiserar vi uppgifterna, så att de inte längre går att koppla till dig. Vår anonymiseringsprocess ger oss dock ändå möjlighet att identifiera dig om du återvänder till webbplatsen och använder samma e-postadress för att göra en bokning. Observera att om du är prenumerant i vår marknadsföringsdatabas kommer vi att behålla vissa detaljer även efter att fyraårsperioden har löpt ut, enligt nedan.
 • Marknadsföring via e-post - Vi behåller en kopia av de personuppgifter som krävs för att skicka marknadsföring så länge som du prenumererar på dessa meddelanden. Vi kommer också att behålla viss information gällande dina transaktioner för att kunna skräddarsy våra marknadsföringsmeddelanden till dig. Om du prenumererar på meddelanden från oss och dina transaktionsdata är anonymiserade i vår huvuddatabas, kommer vi ändå att behålla vissa detaljer gällande till dina transaktioner, såsom var du har bokat boende tidigare och vilken typ av boende du har bokat, om du har använt våra applikationer eller våra webbplatser, genomsnittlig längd på vistelser, samt vilka länder du tidigare har bokat boende i.
  • För personuppgifter som inte är transaktionsdata, eller relaterat till marknadsföring via e-post, tillämpar vi följande kriterier:

   • Hantering av rättsliga krav – Vid bedömning av hur länge vi ska behålla personuppgifter tar vi hänsyn till om uppgifterna kan behövas för att försvara rättsliga anspråk om kan komma att väckas. Om sådana uppgifter krävs, kan vi komma att behålla dessa fram tills tidsgränsen löpt ut för den typ av krav som skulle kunna ställas (vilken varierar från 2 till 12 år).
   • Nödvändiga affärsdata – Eftersom vi enbart samlar in personuppgifter för definierade ändamål, bedömer vi också hur länge vi behöver behålla personuppgifterna för att uppfylla rimliga affärsändamål.

Viktig information om samtycke

När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla samtycket genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst ner efter meddelandet. Om du har samtyckt till att ta emot e-post med marknadsföring kan du använda länken i e-postmeddelandet för att avbryta prenumerationen, eller med avseende på applikationsaviseringar, stänga av aviseringarna med hjälp av enhetens inställningar Observera att om du återkallar ditt samtycke kan vi inte fortsätta att tillhandahålla den relaterade tjänsten.

Dina rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd

Du har olika rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan till exempel begära ett utdrag av dina personuppgifter och korrigering av eventuella fel i de personuppgifter vi har. Dessa rättigheter omfattas av vissa undantag och befrielser. För mer information om dina rättigheter, klicka här.

Du har följande rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd:

 • Rätt till tillgång av personuppgifter - Du har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig, tillsammans med övrig information om vår behandling av personuppgifter.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter eller att vi uppdaterar ofullständiga uppgifter om dig.
 • Rätt till radering – Du kan kräva att vi raderar personuppgifter om dig, Detta hänvisas ibland till som rätten att bli bortglömd.
 • Rätt till begränsning behandling av personuppgifter, och rätt till att göra invändningar mot behandling av personuppgifter – Du kan begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter för särskilda ändamål, eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för särskilda ändamål.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig eller tredje part med en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt maskinläsbart format.

Andra relevanta integritetspolicyer

Vissa av våra tredjeparters annonspartners ber oss göra dig uppmärksam på deras integritetspolicyer. Dessa policyer kan du läsa via länkarna nedan:

Frågor och klagomål

Om du har frågor eller klagomål i samband med vår hantering av dina personuppgifter kan du komma i kontakt med oss med hjälp av följande kontaktuppgifter:

E-post: DataProtectionOfficer@hostelworld.com
Telefon: +353 1 498 0700
Post: Hostelworld.com Limited, One Central Park, 2nd Floor, Leopardstown, Dublin 18, Ireland

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos den irländska dataskyddskommissionen eller din lokala tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Information om hur du lämnar klagomål hittar du på www.dataprotection.ie, och du kan även ringa dataskyddskommissionen på telefon +353 1 890 252 231.

Varför boka med hostelbookers?

Tusentals bäddar och privata rum, nära de saker du planerar att se och göra.
Med prisvärda hostels och billiga hostels är allt du vill se och göra bara ett steg bort."

Gruppbokning?

Grupp bestående av 15 eller mer?

Kontakta oss direkt

Kundservice

Tillgänglig dygnet runt, 7 dagar i veckan

customerservice@hostelbookers.com

Ring oss på:

+353 1 524 5800


Hostelworld.com Limited | Registered office : Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin18, Ireland | Registered in Ireland under Company No: 337103